หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

กองคลัง

 

image005

นางอรอุมา  มณีวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(รองปลัดรักษาการแทน)

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนผู้อำนวยการ 081-660-6281

 

 image001

นางมยุรี  วงค์พิมล
นักวิชาการเงินและบัญชี

image007

นางสาวจริยาพร  ผมพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

image003

นายณัฐวุฒิ  นางาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และปฏิบัติการ 

 

 image004

นางสาวพรประภา  กะตะศิลาชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

image002

น.ส.อุไล  วรรณวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

 

image006

นายฤกษ์ดี  พุฒเส็ง
พนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง)