หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

   บุคลากรกองช่าง

   

tdm001
นายพรชัย  อุ่นญาต
ผู้อำนวยการกองช่าง
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน ผอ.กองช่าง : 08-6300-9740

 

 
 
   

tdm002
นายอลงกรณ์ จันทร์งาม
นายช่างโยธา

 

   
 tdm003
นายฐิติวัฒน์ วุฒิกมลชาติ
ผู้ช่วยนายช่างไฟ 
 tdm004
นายสุพจน์ บุญราช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 tdm005 
นายบุญสอน ชุมจันทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
tdm006 
นายชัชวาล คำเสียง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 
 tdm007
นายพรชัย สมสุข
พนักงานจดมาตรน้ำ
         
  tdm008
นางสาวพรชนก สัมฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
  tdm009
นายวีระ เหมฬา
พนักงานจ้างเหมาบริการ