หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

   บุคลากรกองช่าง

   

image001
นางอรอุมา  มณีวรรณ

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน :081-660-6281 

 

 
 
   

tdm002
นายอลงกรณ์ จันทร์งาม

นายช่างโยธา

 

   

 tdm003
นายฐิติวัฒน์ วุฒิกมลชาติ

ผู้ช่วยนายช่างไฟ 

 tdm004
นายสุพจน์ บุญราช

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

 tdm005 
นายบุญสอน ชุมจันทร์

พนักงานผลิตน้ำประปา

tdm006 
นายชัชวาล คำเสียง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 

 tdm007
นายพรชัย สมสุข

พนักงานจดมาตรน้ำ

         
 


tdm009

นางสาวสุภาพร นิยม

พนักจ้างเหมาบริการธุระการ

 

 

tdm009
นายวีระ เหมฬา

พนักงานจ้างเหมาบริการ