หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

คณะผู้บริหาร

 

boss1

นายเลือดไทย คำโสภา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนนายก : 080-043-3681

 

boss2 

นายวิชาญ สีเสน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนรองนายก 085-414-4437

boss3 

นายประทักษิณ โพธิบุตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนรองนายก 091-475-7675

 

 

boss4

 นายสังเวียน  แหวนหล่อ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนเลขานุการ 099-285-7484

   

 

image001

นายอดิศร  บริสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ
icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนปลัด 081-062-6513

 

image001

นางอรอุมา  มณีวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนรองปลัด : 081-660-6281