หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


  

>> หลักเกณฑ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ

 


>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2666 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564