หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

cmb001

นายพิชิต นิยม
ประธานสภาองค์การริหารส่วนตำบลหว้านคำ
icon Phone circle zpsbt3frfu1 08-5102-4759

 

 cmb002
นายสำฤทธิ์ คำแก้ว
รองประธานสภาองค์การริหารส่วนตำบลหว้านคำ
icon Phone circle zpsbt3frfu1 09-3052-0206

cmb003
นางทองดี คำแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 1
08-3739-7206

cmb004
นายวินัส วิรุณพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 2
06-6028-8134

cmb005
นายสุวิทย์ ทีฆะสุข
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 4
08-9429-6376

cmb006
นายสมพงษ์ เรียบจ้อก้อ
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 5
09-3471-0931

cmb007
นายสมศรี แหวนหล่อ
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 6
08-9531-9576

cmb008
นายสุรชัย กตะศิลา
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 7
08-7379-5752

cmb009
นายกันต์ สีเสน
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 9
08-0150-5272

cmb0010
นายเลียน อุ่นคำ
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 10
08-7878-8547

cmb011
นายบุญมา ศุภศร
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 11
09-0249-2343

cmb012
นายไหม ปูพบุญ
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 12
08-8472-9883

cmb013
นางสาวบูญ โพธิบุตร
สมาชิกสภา อบต.หว้านคำ เขตเลือกตั้งที่ 13
08-5023-7390