หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

image002

นายอดิศร  บริสุทธิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนปลัด 081-062-6513

 

 

image001

นางอรอุมา  มณีวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วนรองปลัด : 081-660-6281

 

image011 

นางกันตินันท์ คำเพราะ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

icon Phone circle zpsbt3frfu1สายด่วน 088-710-6627

 35682

นางทิพย์เกษร  โพธิ์งาม

ผู้อำนวยการกองคลัง

icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน : 086-909-5390

image010 

ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

image010

ว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม