หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

   ภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมบ้านหนองปะอุง ม.4,บ้านนานวล ม.13 และผู้มีที่ดินติดถนนที่จะได้รับผลกระทบ ในการเปลี่ยนแปลงแผน และอุทิศพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันถนนเส้นบ้านหนองปะอุง - บ้านหนองโง้ง รายงานผลการ การประชุมประชาคมบ้านหนองปะอุง ม.4,บ้านนานวล ม.13 และผู้มีที่ดินติดถนนที่จะได้รับผลกระทบ ในการเปลี่ยนแปลงแผน และอุทิศพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันถนนเส้นบ้านหนองปะอุง - บ้านหนองโง้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ดำเนินการประชาคมเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนในการทำถนนเส้นบ้านหนองปะอุง-บ้านหนองโง้ง และการอุทิศพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนที่มีที่ดินติดถนนเส้นดังกล่าว ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยมีนายลำไพ สีเสน กำนันตำบลหว้านคำ นายสาคร งามศิริ ผู้ใหญ่บ้านหนองปะอุง หมู่ที่ ๔ นายสุวิทย์ ทีฆะสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๔ นายสุนทอน โพธิบุตร ผู้ใหญ่บ้านนานวล หมู่ที่ ๑๓ นางสาวบุญ โพธิบุตร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ และชาวบ้านได้เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปะอุง หมู่ที่ ๔ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และหาแนวทางร่วมกัน
โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง ดังนี้
๑. ชาวบ้านที่มีที่ดินติดถนนเส้นหนองปะอุง-หนองโง้ง ได้ตกลงอุทิศที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำเพื่อการสาธารณะ
๒. ชาวบ้านตกลงแบ่งหักที่ดินดังกล่าวตามข้อ ๑ ให้เป็นสาธารณะเมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำปรับแผนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำได้นำข้อเสนอแนะ ข้อตกลง นำเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผน