หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายเลือดไทย คำโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่รับซื้อขยะและเก็บคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ บ้านหนองขี้นก หมู่ที่ 8 ตามโครงการธนาคารขยะ