หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

ในระหว่างวันที่12-13 เดือน มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในคนและโรคลัมปีสกิน ในโคกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาคในหมู่13หมู่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ที่1 บ้านหว้าน หมู่ที่2 บ้านดอนม่วง หมู่ที่3 บ้านหนองประอุง หมู่ที่4 บ้านดอนต่ำ หมู่ที่5 บ้านน้ำออมน้อย หมู่ที่6 บ้านหนองโง้ง หมู่ที่7 บ้านหนองขี้นก หมู่ที่8 บ้านหนองค้างไฟ หมู่ที่9 บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่10 บ้านหนองโง้ง หมู่ที่11 บ้านโนน หมู่ที่12 บ้านนานวล หมู่ที่13

 

       โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในคนและโรคลัมปีสกิน ในโคกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2567