หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน

>> รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุดงบประจำปี พ.ศ. 2565

 

 


รายงาน รับ - จ่ายเงิน

>> รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>> รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาส 2

>> รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาส 2

>> รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาส 1

>> รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาส 1

>> รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

 

 


รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการครั้งท้องถิ่น

>> รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการครั้งท้องถิ่น ประจำปี 2565