หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

รายงานผลการดำเนินงาน

 


>> รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567


>> รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566


>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566


>> รายงานสรุปแบบประเมินความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565


>> รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี


>> รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน


>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


>> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


>> การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


>> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564


>> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564


>> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ


>> รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565