หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

คลิกที่นี่ : http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158953

โครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด 63