หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

บริการ e - service ยื่นคำร้องออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ดังภาพตัวอย่าง2022 03 19 22 12 05

ขั้นตอนที่ 3 คลิก ดาวน์โหลด 

     - ภาษาไทย  เลือก >>แบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำ

     - ภาษาอังกฤษ  เลือก >> with your changes

2022 03 19 22 13 31

ขั้นตอนที่ 4  ตั้งชื่อไฟล์

2022 03 19 22 20 22

***คำแนะนำ*** ควรใช้ Google Chrome ในการส่งแบบฟอร์มเพื่อรองรับการแสดงผลที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 ส่งแบบฟอร์มของคุณให้ อบต.หว้านคำ

ตามฟอร์มด้านล่าง 

 

File size is too big!
File size is too big!
File size is too big!
File size is too big!