หว้านคำตำบลน่าอยู่ กู่โบราณพันปี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ไหมมัดหมี่งามยิ่ง ดงลิงตระการตา ภาษาชวนฟัง งามสะพรั่งข้าวหอมมะลิรสเลิศ เชิดชูคุณธรรม

thzh-CNen

 

 

เมื่อวันที่15สิงหาคม65สภาองค์การบริหาส่วนตำบลหว้านคำได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติขุดดินถมดินฯและร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารฯ

 

(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคา

 

(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ เรื่อง การขุดดินและถมดิน